Inloggen:

Login gegevens vergeten?

Privacy en security

Ocaminho wordt gehost en beheerd door Transformation Company. Hieronder de toelichting op de privacy en security zoals deze door Transformation Company worden gehandhaafd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transformation Company verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 

Versleuteling wachtwoorden en NAW-gegevens

Alle communicatie tussen gebruiker en het platform wordt versleuteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HTTP over SSL verbinding (HTTPS).

 

Zodra de gebruiker is aangemaakt, wordt een willekeurig wachtwoord aangemaakt, deze wordt vervolgens per mail naar de respondent gestuurd en versleuteld opgeslagen in de database. De gebruiker kan dit wachtwoord zelf wijzigen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@transformationcompany.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Transformation Company verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Transformation Company zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze termijn wordt door bepaald door de accountbeheerder.

 

In kaart brengen websitebezoek

Transformation Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten

Binnen het platform zijn drie rechtenniveaus voor het beheer van de data.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gebruikers hebben volledige toegang tot de eigen data.

 

Gebruikers kunnen toegang hebben tot berichten van andere gebruikers, bijvoorbeeld om hierop te reageren. Dit is alleen bij de expliciet gedeelde berichten het geval.

 

De eigenaar van het platform en de ontwikkelaars aan het platform hebben toegang tot alle data, ten behoeve van de nodige ondersteuning en het verhelpen van bugs. Deze data zal beslist niet gedeeld worden met derden. Er wordt alleen meegekeken op verzoek van coördinatoren en gebruikers.

 

Alleen een coördinator met voldoende rechten kan gegevens uit het account verwijderen. Gebruikers kunnen altijd eigen berichten en reacties verwijderen. 

 

Op het moment dat een gebruiker een bericht verwijdert, wordt deze aan het account onttrokken. Het resultaat is nog wel in de database opgeslagen. Op verzoek kan het bericht worden hersteld of volledig verwijderd worden uit de database. De inhoud van het bericht is dan verdwenen. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@transformationcompany.eu

 

Beveiliging

Transformation Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@transformationcompany.eu.
Transformation Company heeft onder nadere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 

De data wordt opgeslagen op een server in Nederland. De server staat in een beveiligd datacentrum.